Tinte strategice

ŢINTE STRATEGICE

  1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate
  2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor
  3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare
  4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene
  5. Afirmarea şcolii pe plan european prin realizarea de parteneriate şcolare cu instituţii de învăţământ din spaţiul comunitar european.