Directii strategice

Direcţii strategice :
 Realizarea Planului managerial al şcolii în concordanţă cu strategia M.E.N
 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2015/2016 în cele mai bune condiţii.
 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.

 Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii.
 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
 Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta.