MISIUNEA SCOLII

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate centrată pe nevoile lui de formare astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale societăţii române sau europene.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme şcolii.

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare calităţile profesionale.

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri pentru societatea de mâine.

VIZIUNEA

 „Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă! Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar fără profesori.” (Ion Minulescu)

Copiii de azi vor clădi statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!

IDEALUL EDUCAŢIONAL al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011).

 

   VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală:

 • respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 • recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 • receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 • valorizarea relaţiilor interpersonale;
 • valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 • adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 • motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
 • responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
 • interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
 • orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

ŢINTE STRATEGICE

 1. Promovarea şi creşterea imaginii şcolii în comunitate
 2. Promovarea unui învăţământ modern, inovativ, competitiv, care să răspundă nevoilor de formare ale elevilor
 3. Motivarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării profesionale şi modernizării procesului de predare-învăţare-evaluare
 4. Amenajarea unei baze materiale care să răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ la nivelul standardelor europene
 5. Afirmarea şcolii pe plan european prin realizarea de parteneriate şcolare cu instituţii de învăţământ din spaţiul comunitar european.