C.E.A.C.

DOCUMENTE C.E.A.C.-puteti da click pe fiecare pentru a le vizualiza.

PORTOFOLIUL CEAC
DECIZIA C.E.A.C.
COMPONENTA C.E.A.C.
REGULAMENTUL C.E.A.C.
PLANUL OPERATIONAL AL C.E.A.C.
PROGRAMUL ACTIVITATILOR C.E.A.C. 2014-2015
STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITATII
LISTA INSTRUMENTELOR DE MONITORIZARE SI EVALUARE INTERNA
LISTA PROCEDURILOR S.M.C.
PROCEDURI SCOALA CASCIOARELE
STANDARDE DE REFERINTA
MANUALUL CALITATII

COMPONENŢA Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitãţii  

Scola Gimnaziala nr.1 Căscioarele.

In conformitate cu cap. IV din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C 4925/2005.

În baza:
– reglementãrilor O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei R.O.U.I.P. art. 43 şi
art. 44, aprobatã cu completãri şi modificãri prin Legea nr. 87/2006 cu modificãrile ulterioare;
– ordinul O.M.E.C. nr. 4889/2006.

A fost constituitã Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în Scola Gimnaziala nr.1 Căscioarele, comisie care are urmãtoarea componenţã

COMISIA C.E.A.C.

Nr. crtNUMEFUNCTIA 
1SIF ALDIN IULIANARESPONSABIL
2MOCANU GEORGIANAMEMBRU – SECRETARUL COMISIEI
3CUCUTA MAGDAREPREZENTANT SINDICAT
4CRANGASU AURICACONSILIUL REPREZ. AL PARINITLOR
5CUCUTA GHEORGHEREPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL

SUBCOMISII C.E.A.C.

Nr. crtSUBCOMISIE RESPONSABILI 
1Subcomisia de elaborare si aplicare de documente si interpretare chestionareMOCANU GEORGIANA-Responsabil
CUCUTA MAGDA-Secretar
SIF ALDIN IULIANA-Membru

2Subcomisia de verificare pastrare si selectare a documentelorMOCANU GEORGIANA-Responsabil
CUCUTA IOANA-Secretar
CRINGASU AURICA-Membru

3Subcomisia pentru contestatiiSIF ALDIN IULIANA-Responsabil
IONITA FLORIN-Secretar
CRINGASU AURICA-Membru

4Subcomisia de verificare pastrare si selectare a documentelorCUCUTA MAGDA-Responsabil
CRINGASU AURICA-membru
CHIRITA MARIA-Secretar

5Subcomisia pentru verificarea elaborarii si aplicarii oraruluiTUTU GHEORGHE-Responsabil
CUCUTA IOANA-Membru