Analiza SWOT

DomeniulPuncte tariPuncte slabe
MANAGEMENTo Gestionarea eficientă a reformei la nivelul şcolii- aplicarea prevederilor legislative şi metodologice
o asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii
o organizarea eficientă a activităţii la nivelul comisiilor de lucru şi a a comisiilor tematice
- nu au fost delegate eficient responsabilităţile în ceea ce priveşte întocmirea unor documente manageriale
CURRICULUMo Gestionarea eficientă a reformei la nivelul şcolii- aplicarea prevederilor legislative şi metodologice
o asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii
o organizarea eficientă a activităţii la nivelul comisiilor de lucru şi a a comisiilor tematice
- nu au fost delegate eficient responsabilităţile în ceea ce priveşte întocmirea unor documente manageriale
REZULTATE ŞCOLARE- Procent ridicat de promovabilitate la Evaluarea Naţională – 2015 (55%)
- Obţinerea a numeroase premii la diferite concursuri şcolare
- media rezultatelor la examenele naţionale este relativ scăzută
RESURSE UMANE- încadrarea cu personal didactic calificat
- colectiv didactic valoros, calitǎţi definitorii fiind seriozitatea, perseverenţa şi conştiinciozitatea
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIAREo spaţii de şcolare moderne dotate corespunzǎtor
o bibliotecǎ dotatǎ cu peste 2000 de volume de carte
Lipsa unei săli de sport
Curtea şcolii nu este asfaltată
PARTENERIATE- DEZVOLTARE COMUNITARA- Au fost încheiate convenţii de colaborare, parteneriate cu Consiliul Local al Comunei Căscioarele, Poliţia Comunei Căscioarele, alte instituţii de învăţământPărinţii îşi asumă puţine responsabilităţi şi nu se implică suficient în rezolvarea unor probleme

Oportunitǎţi la nivel de şcoală:
– relaţii bune de colaborare cu pǎrinţii şi comunitatea localǎ (cu Primăria Comunei Căscioarele , parohul bisericii catolice şi cel al bisericii ortodoxe )
– accesul cadrelor didactice şi la sursele de informare electronică, la softurile educaţionale din cabinetul de informatică;
– interesul autorităţilor şi comunităţii locale de încheiere a unor parteneriate
– decontarea navetei cadrelor didactice ;
Ameninţǎri la nivel de şcoală:
– lipsa motivaţiei învǎţǎrii care poate duce la superficialitate şi dezinteres în rândul elevilor
– costuri ridicate ale mijloacelor şi echipamentelor de instruire modernǎ cât şi a cursurilor de perfecţionare şi a materialelor informative
– scăderea populaţiei şcolare;
– scǎderea interesului pǎrinţilor în rezolvarea problemelor şcolii